La Morada som un grup de 17 lesbianes, trans* i dones, adultes i amb 2 criatures, de diferents edats i procedències, amb una trajectòria conjunta, des de fa més d’una dècada, en l’activisme feminista i en els moviments socials de la ciutat de Barcelona.
Ens vinculen també diferents llaços afectius, de convivència, econòmics o professionals, que ens van portar, durant la primavera de 2018, a articular-nos com a grup d’habitatge cooperatiu feminista. Però, sobretot, ens vincula la necessitat d’accés a un habitatge digne, assequible i sostenible, i el desig de materialitzar, en un projecte de convivència, altres maneres d’organització i sosteniment de la vida i els afectes, més enllà de la dicotomia personal/polític, individual/col·lectiu o públic/privat.